Veel gestelde vragen

Orthomanuele therapie is een behandelmethode waarbij de basis ligt in de symmetrie in de wervelkolom en de gewrichten. Zie voor meer informatie het item Wat is orthomanuele diergeneeskunde.
Nee, bij chiropractie gaat men uit van de beweeglijkheid van de motion units (de gewrichten en de wervelovergangen). Daarbij wordt gekeken naar een verminderde beweeglijkheid en zal een correctie worden uitgevoerd door een adjustment uit te voeren op de motion units. Daarbij wordt de beweeglijkheid hersteld. Is er echter sprake van een initiële afwijkende stand in de wervels wordt dat bij chiropractie niet per definitie hersteld.

Bij orthomanuele therapie gaat men uit van de symmetrie van de wervels en in de gewrichten. Zijn hierin afwijkingen dan is er vaak ook sprake van een verminderde beweeglijkheid. Door de symmetrie te herstellen zal uw huisdier zich gemakkelijker kunnen bewegen. Ook als er geen sprake is van een verminderde beweeglijkheid zal een orthomanueel dierenarts de symmetrie herstellen waardoor ook eventuele toekomstige problemen worden ondervangen.

Ja, dit heeft zeker zin. Een osteopaat gaat uit van het principe dat het lichaam een eenheid is en dat de verschillende weefsels samenwerken. Bij een blokkade in de beweging wordt die door een osteopaat met zijn handen opgeheven. Dit gebeurt door lichte druk op de blokkades uit te oefenen. Een osteopaat hoeft geen dierenarts te zijn terwijl een orthomanueel dierenarts altijd een dierenarts is. Zoals hierboven beschreven is bij de vraag over chiropractie werkt een orthomanueel dierenarts vanuit een geheel ander standpunt en zal daardoor altijd oorzaak oplossend proberen te werken terwijl een osteopaat een afwijkende stand van de wervels met een blokkade tot gevolg niet kan opheffen.
Ja, dat kan. Wel zullen de patiëntgegevens opgevraagd worden bij uw dierenarts om een compleet beeld te krijgen van het probleem, zeker als er röntgenfoto’s of een CT/ MRI is gemaakt. Ook zal uw dierenarts een verslag ontvangen van de behandeling en de adviezen.
De meeste huisdieren volstaan met drie bezoeken aan de kliniek. Zie ook het item Behandelingsmogelijkheden.
Het is niet aan te raden om de controle af te zeggen om meerdere redenen. Ten eerste omdat een dier wat te veel doet in de eerste weken zichzelf weer kan overbelasten wat op langere termijn weer problemen kan geven en ten tweede wordt tijdens het controle bezoek naast een controle van de wervelkolom en de gewrichten aandacht besteed aan verdere revalidatie.
De meeste huisdieren verdragen de behandeling goed en ondervinden weinig tot geen pijn tijdens de behandeling. De behandeling bestaat uit een lichte druk tegen bepaalde punten op de wervels, waardoor uw huisdier het meestal niet als pijnlijk ervaart.
De meeste huisdieren hebben geen last van ‘bijwerkingen’ of napijnen van de behandeling. Dit kan echter wel voorkomen daarom krijgt u ook een revalidatie advies en eventueel medicinale therapie mee na een behandeling.
Bij een bezoek aan de orthomanueel dierenarts krijgt u ook een revalidatie- en bewegingsadvies mee voor uw huisdier. Uw huisdier mag afhankelijk van het probleem na verloop van tijd weer alles doen, dit wordt u uitgebreid uitgelegd door drs. Iris van Deur.
Een wervel in zijn natuurlijke stand zal niet zomaar terugspringen naar de afwijkende stand zoals voor de behandeling het geval was. Het advies is dan ook om het revalidatie advies te blijven volgen en te kijken of u het springen kunt voorkomen. Mocht u toch weer klachten zien bij uw huisdier neem dan telefonisch contact op met drs. Iris van Deur.
Nee, het is niet mogelijk om een dier van te voren een roesje of narcose toe te dienen. Manipulatie van de wervels onder narcose is niet zonder risico omdat de spierspanning afwezig is door de narcose. Een orthomanueel dierenarts die volgens de methode Aharon werkt zal nooit dieren onder narcose/ roesje behandelen. Over het algemeen laten dieren de behandeling goed toe.
Voorkomen is beter dan genezen. Dieren met afwijkende wervelstanden zullen zich iets anders bewegen om klachten in de wervelkolom en gewrichten op te vangen. Dit gaat heel lang goed tot het moment dat er echt een blessure ontstaat waarbij de oorzaak soms niet duidelijk is. Zo kan een voorste kruisband laesie het gevolg zijn van een andere beweging door lage rugpijn of kan een afwijkende wervelstand in de nek invloed hebben op de beweging in de voorhand. Daarom zijn er voor sporthonden, jonge dieren en senioren preventieve keuringen ontwikkeld. Echter elk huisdier kan preventief door ons onderzocht worden.
Ja hoor, konijnen kunnen ook een orthomanuele behandeling ondergaan. Net als honden en katten worden ze volledig onderzocht en daar waar nodig behandeld. Konijnen zijn zelfs nog gevoeliger voor pijn als katten en zullen heel veel baat hebben bij een behandeling eventueel aangevuld met medicinale therapie.
Als uw huisdier verlammingsverschijnselen vertoond is het advies om zo snel mogelijk contact op te nemen met drs. Iris van Deur. Zie het item Spoed voor wat te doen ’s avonds en in het weekend.
Nee, een behandeling is niet duur. Voor de tarieven kijkt u bij Tarieven en vergoedingen.
Er zijn enkele verzekeringen die een deel van de behandeling vergoeden. Kijk daarvoor bij Tarieven en vergoedingen of neem contact op met uw dierenverzekering.